عوامل بسیاری وجود دارند که در کنار تحصیل  می توانند عاملی جهت افزایش بازدهی در یادگیری شوند. در راستای نیل به این هدف دانشگاه مازندران سعی در مهیاسازی شرایطی دارد که طی آن دانشجویان با بهره گیری از اکثر امکانات تفریحی و رفاهی در استان مازندران اوقات خوشیرا سپری کنند.

استان مازندران با دارا بودن جلوه های طبیعی زیبا و فرح بخش بسیار و همچنین گستره ی وسیعی از امکانات رفاهی تفریحی یکی از قطب های اصلی گردشگری ایران محسوب می شود.

 
آشنایی با میراث تاریخی - فرهنگی از اهداف مهم این اردو های دانشجویی می باشد. 
 
 

از این رو دانشگاه مازندران شرایط لازم را برای برگزاری مداوم اردوهای دانشجویی فراهم آورده تا به سب آن دانشجویان غیرایرانی در کنار تفریح و تفرج، با جاذبه های استان مازندران بیشتر آشنا شده و همچنین تعامل نزدیکی با فرهنگ غنی ایرانی-مازندرانی داشته باشند.

 

برای مشاهده دیدنیهای استان مازندران کلیک کنید.