دانشگاه مازندران با تاسیس انستیتو کونفوسیوس مفتخر به برگزاری دوره های پر کاربرد زبان چینی می باشد. کشور چین با بیش از ۵۰۰۰سال قدمت دارای فرهنگی کهن و غنی میباشد که با بیش از ۱/۲۸میلیون جمعیت، پر جمعیت ترین کشور دنیا محسوب میشود. زبان چینی علاوه بر چین و تایوان نقش پررنگی در کشورهای اندونزی، تایلند، مالزی، فیلیپین و سنگاپور و …دارد. از این جمعیت که دومین قطب بزرگ اقتصادی دنیا، چین محسوب می شود، یادگیری زبان چینی از اهمیت به سزایی برخوردار است. آموزش زبان چینی برای هم وطنان ما با توجه به بازار واردات و صادرات اقتصادی امری بسیار ضروری و مهم است. از این رو امروزه بسیاری از تاجران و بازرگانان در پی آموزش زبان چینی می باشند.

چرا زبان چینی را درانستیتو کونفوسیوس بخوانم؟

انستیتو کونفوسیوسدارای مدرس چینی ارسالی از دانشگاه گوانگ جو، و کادر مجرب آموزش زبان چینی طبق استانداردهای دانشگاه گوانگ ژو می باشد. در این انستیتو، کادر مجرب با بکارگیری کتب منتخب این امکان را برای داوطلبان آموزش زبان چینی فراهم میسازیم که در ظرف زمان کوتاهی به حداکثر مهارت مکالمه دست یابند.