متقاضیان شرکت در دوره های زبان چینی موسسه کنفوسیوس جهت تکمیل ثبت نام و پرداخت شهریه ترم اول باید بدین صورت عمل نمایند:

 
در یکی از تاریخ های زیر در دفتر کنفوسیوس حضور یافته و مدارک لازم را همراه با خود داشته باشند:
 
شنبه: 6 مهر از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر
یکشنبه: 7 مهر از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر
دوشنبه: 8 مهر از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر
سه شنبه: 9 مهر از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر
چهارشنبه: 10 مهر از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر
 
مدارک مورد نیاز:
- کپی شناسنامه یا کارت ملی
- اصل کارت دانشجویی و کپی آن (در صورت دانشجو بودن)
- یک قطعه عکس 3*4
- تکمیل فرم ثبت نام در موسسه
- پرداخت شهریه  (190 هزار تومان برای دانشجویان و 380 هزار تومان برای عموم - این شهریه برای یک ترم میباشد)
 
مکان ثبت نام: پردیس دانشگاه مازندران - روبروی ویلای تحصیلات تکمیلی - ویلای موسسه کنفوسیوس

شروع کلاس ها: شنبه 13 مهر سال 1398.