کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK2

کتاب درسی دوره استاندارد HSK2  نوشته جیانگ لیپینگ

 تصویب شده ی هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

این کتاب با تطبیق کامل تست HSKدر همه ابعاد ، از محتوا گرفته تا فرم و سطح، از سری کتابهای درسی نوع جدید است که ایده "ترکیب تست و تدریس ، و ترویج یادگیری و تدریس با آزمون" را ارائه می دهد. این گروه از کتاب ها برای انستیتو های کنفوسیوس در کشورهای مختلف و همچنین سایر موسسات آموزش چینی و یادگیرندگان خودآموز مناسب است.

کل سری کتاب ها به شش سطح مطابق با تست HSKتقسیم می شود ، کتاب یک جلدی برای هر یک از سطوح 1 تا 3 و کتاب دو جلدی برای هر یک از سطوح 4 تا 6، که در مجموع نه جلد است. با وجود یک کتاب درسی ، یک کتاب کار و یک کتاب معلم در هر جلد ، در مجموع 27 کتاب برای این دوره ها موجود است.

شما می توانید کتاب درسی استاندارد HSK2 که شامل 300 کلمه از هر دو کتاب  HSK1 وHSK2می باشد و مورد نیاز آزمون HSKسطح 2 است در این صفحه دانلود نمایید. پس از اتمام این کتاب ، دانش آموزان می توانند "چند کلمه و جملات ساده چینی را درک کنند و از آنها استفاده کنند تا نیازهای خاص خود را در ارتباط برقرار کنند و خود را برای یادگیری بیشتر آماده کنند". این کتاب با عکس هایی مطابق با سبک آزمون طراحی شده و به صورت رنگی  به چاپ رسیده است و نیز یک CDصوتی همراه با کتاب در بسته بندی وجود دارد.

دانلود کتاب 90 مگابایت دانلود فایل صوتی 90 مگابایت دانلود نسخه پاورپوینت

 

 

 

کتاب کار دوره استاندارد HSK2   نوشته جیانگ لیپینگ

 تصویب شده ی هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

این کتاب با تطبیق کامل تست HSKدر همه ابعاد ، از محتوا گرفته تا فرم و سطح، از سری کتابهای درسی نوع جدید است که ایده "ترکیب تست و تدریس ، و ترویج یادگیری و تدریس با آزمون" را ارائه می دهد. این گروه از کتاب ها برای انستیتو های کنفوسیوس در کشورهای مختلف و همچنین سایر موسسات آموزش چینی و یادگیرندگان خودآموز مناسب است.

کتاب درسی استاندارد HSK2 ،شامل 300 کلمه از هر دو کتاب  HSK1 وHSK2می باشد که مورد نیاز آزمون HSKسطح 2 است خدمت زبان آموزان گرامی ارائه می شود. پس از اتمام این کتاب ، دانش آموزان می توانند "چند کلمه و جملات ساده چینی را درک کنند و از آنها استفاده کنند تا نیازهای خاص خود را در ارتباط برقرار کنند و خود را برای یادگیری بیشتر آماده کنند". این کتاب با عکس هایی مطابق با سبک آزمون طراحی شده و به صورت رنگی  به چاپ رسیده است و نیز یک CDصوتی همراه با کتاب در بسته بندی وجود دارد.

دانلود کتاب 8 مگابایت دانلود فایل صوتی 122 مگابایت