دانشگاه مازندران در موسسه کنفوسیوس گستره ی متنوعی از دوره های آموزش زبان چینی را ارائه می دهد. ما برنامه هایی را برای همه ی گروه های جامعه فراهم آورده ایم چه آنان که بعنوان مبتدی قصد یادگیری زبان چینی را دارند و چه آنان که سابقاٌ سطوح مختلف زبان چینی را گذرانده اند و اکنون قصد یادگیری بیشتر، بهتر و سریع تر زبان چینی را برای اهداف مختلف دارند. در هر صورت شما قادر خواهید بود که دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

دوره های زبان چینی:

 

1.      دوره ی گفت و شنود زبان چینی مرکز کنفوسیوس دانشگاه مازندران، مختص افرادی است که خواستار کسب مهارت  ایده آل مرتبط با زبان چینی در کوتاه ترین مدت است.

 

2.      دوره ی فشرده ی آموزشی مهارت های چهارگانه (خواندن، نوشتن، بیان و درک شنیداری) برای زبان آموزان تجربه یادگیری زبان چینی را فراهم می آورد.  

 

3.      در این موسسه، زبان چینی در دو سطح آموزشی توسط مدرسان چینی آموزش داده می شود. در سال اول سطح ابتدایی و متوسط و سپس در سال دوم سطح پیشرفته به زبان آموزان ارائه میشود. کلاس ها به صورت چهار ساعت در هفته برگزار می شود و تنها یک کلاس به هر دوره اختصاص می یابد.