دانشگاه مازندران در انستیتو کنفوسیوس گستره ی متنوعی از دوره های آموزش زبان چینی را ارائه میدهد. ما برنامه هایی را برای همه ی گروه های جامعه فراهم آورده ایم چه آنان که بعنوان مبتدی قصد یادگیری زبان چینی دارند و چه آنان که سابقا سطوح مختلف زبان چینی را گذرانده اند و اکنون قصد یادگیری بیشتر، بهتر و سریع تر زبان چینی را برای اهداف مختلف دارند. در هر صورت شما قادر خواهید بود که دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

دروره های زبان چینی:

1.      دوره ی گفت و شنود زبان چینی مرکز کنفوسیوس دانشگاه مازندران، مختص افرادی که خواستار کسب ایده آل زبان چینی در کوتاه ترین مدت می باشند.

2.      دوره ی آموزشی مهارت های چهارگانه (خواندن، نوشتن، گفتن و درک شنیداری) که بصورت فشرده تجربه یادگیری زبان چینی را فراهم می آورد.  

♦ عنوان دوره ای دیگر به زودی اعلام می گردد