بورسیهChevening

این بورس تحصیلی از طرف دولت انگلستان ارائه می شود و شامل ارائه انواع کمک هزینه به محققان برجسته با پتانسیل مدیریت در سطح بین المللی برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دوره های تحقیقاتی در دانشگاه های انگلستان است.
این برنامه بودجه کامل و یا بخشی از هزینه های تحصیل را برای دوره های تمام وقت در سطح کارشناسی ارشد  فراهم می کند و به طور معمول مشمول هزینه یک سال کارشناسی ارشد، در هر رشته و در هر دانشگاه انگلستان است. اکثر بورس های تحصیلیChevening پوشش دهنده هزینه های: شهریه تحصیلی. کمک هزینه زندگی (برای یک فرد)، بلیط هواپیما برای سفر به به انگلستان. کمک های مالی جانبی برای پوشش هزینه های ضروری است. برخی دیگر از بورس های تحصیلی ارائه شده توسط دولت انگلستان تنها بخشی از هزینه تحصیل در بریتانیا (برای مثال، شهریه تنها و یا کمک هزینه زندگی تنها) را را پوشش می دهند.

امتیازدهی

اخبار

مشاهده همه ...