اخیرا بسیاری از ژورنالهای خارج قبل از ارسال مقاله به داورها درخواست ارایه تأییدیه ویراستاری مقاله می‌نمایند. به همین دلیل بسیاری از همکاران مجبورند تا جهت ویرایش مقاله خود به درا لترجمه ها مراجعه نمایند که بعضا از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نبوده و هزینه گزافی را طلب میکنند.

دفتر همکاریهای علمی‌ بین‌المللی دانشگاه با داشتن چند تجربه موفق این امکان را برای همکاران دانشگاهی فراهم کرده است تا بتوانند تاییدیه ویرایش مقاله از دفتر همکاریها دریافت نمایند.

نمونه تاییدیه ویرایش مقاله
راه های ارتباطی

آدرس: دفتر همکاریهای علمی بین المللی (طبقه سوم) - سازمان مركزي دانشگاه مازندران - خيابان پاسداران - بابلسر

ارسال پیام به کارشناس مسئول دفتر در تلگرام

تلفن: 01135303132

دورنگار: 01135357689

کد پستی: 4741613534

رایانامه: international@umz.ac.ir