ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اخیرا بسیاری از ژورنالهای خارج قبل از ارسال مقاله به داورها درخواست ارایه تأییدیه ویراستاری مقاله می‌نمایند. به همین دلیل بسیاری از همکاران مجبورند تا جهت ویرایش مقاله خود به درا لترجمه ها مراجعه نمایند که بعضا از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نبوده و هزینه گزافی را طلب میکنند.

دفتر همکاریهای علمی‌ بین‌المللی دانشگاه با داشتن چند تجربه موفق این امکان را برای همکاران دانشگاهی فراهم کرده است تا بتوانند تاییدیه ویرایش مقاله از دفتر همکاریها دریافت نمایند.

نمونه تاییدیه ویرایش مقاله
امتیازدهی