ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به منظور رسیدگی هرچه بهتر به مشکلات و پاسخ به سوالات دانشجویان بین المللی، دانشگاه مازندران گروهی از بهترین اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف را تحت عنوان " مشاوران دانشجویان بین المللی " انتخاب کرده است.
این مشاوران پاسخگوی دانشجویان بین المللی در تمام زمینه های تحصیلی در دانشگاه مازندران و زندگی در بابلسر خواهند بود. دانشجویان عزیز می توانند با توجه به رشته تحصیلی و دانشکده ای که در آن در حال تحصیل هستند، با مشاور مربوط به آن دانشکده تماس حاصل نمایند.

لیست اعضای مشاوران دانشجویان بین المللی
لیست مشاوران دانشجویان بین المللی

دکتر مرتضی محسنی

دکتر مرتضی محسنی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر ناصر کردانی

دکتر ناصر کردانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مصطفی رستمی

دکتر مصطفی رستمی

استادیار
دانشکده هنر و معماری

 دکتر سپنتا مجتهد زاده

دکتر سپنتا مجتهد زاده

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر منصور اسلامی

دکتر منصور اسلامی

دانشیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر علیرضا نقی نژاد

دکتر علیرضا نقی نژاد

استاد
دانشکده علوم پایه

دکتر زینب السادات حسینی

دکتر زینب السادات حسینی

دانشیار
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر حمید گلچوبيان

دکتر حمید گلچوبيان

استاد
دانشکده شیمی

دکتر حسین جعفری

دکتر حسین جعفری

استاد
دانشکده علوم ریاضی

دکتر مجید آقائی

دکتر مجید آقائی

استادیار
دانشکده علوم اقتصادی و اداری