تفاهمنامه ها

همانگونه که از نام دفتر همکاری های علمی و بین المللی پیداست، یکی از مهمترین وظایف این دفتر، شناسایی همکاران در سطح ملی و جهانی و تلاش در جهت افزایش علم و به انجام رسانیدن پروژه های مختلف است. بدون شک بین المللی شدن دانشگاه و همکاری محققان سراسر جهان با یکدیگر، فواید بسیار زیادی را به همراه دارد. دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مازندران نیز به نوبه خود وظیفه خود می داند که همکاری های هرچه سازنده تر و بهتری با موسسات داخلی و خارجی برقرار سازد. در این صفحه شما می توانید لیست تفاهمنامه هایی که میان دانشگاه مازندران و موسسات داخلی و موسسات خارجی بسته شده است مشاهده نمایید.

تفاهمنامه ها با موسسات داخلی

اطلاعات بیشتر

تفاهمنامه ها با موسسات خارجی

اطلاعات بیشتر

نمونه تفاهمنامه دانشگاه مازندران

تفاهمنامه ای که در اختیار شما قرار می گیرد شکل و فضای کلی تفاهمنامه مورد استفاده جهت انعقاد قرارداد با ‏دانشگاههای خارجی را نشان میدهد اما بطور معمول لازم است مکاتبات گسترده ای با طرف مقابل جهت تنظیم ‏مفاد آن صورت گیرد تا نهایتا تفاهمنامه ای که مورد تایید و توافق طرفین باشد آماده امضا گردد.‏

دانلود فایل word تفاهمنامه تماس با ما

امتیازدهی

اخبار

مشاهده همه ...