رفرنس نویسی در پروپوزال با توجه به ارائه پیشینه تحقیق و ارائه ادبیات پژوهشی، لازم و ضروری می باشد.
رفرنس نویسی در پروپوزال چگونه است؟

پروپوزال یک طرح اولیه از یک پژوهش یا تحقیق می باشد تا توسط اعضای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تائید آنها اجازه انجام پایان نامه به دانشجو داده شود. پروپوزال معمولا بعد از تائید عنوان پایان نامه نوشته می شود. هر دانشگاهی فرم پروپوزال مخصوص به خود را دارد که در سایت دانشگاه و در بخش پایان نامه قرار داده می شود و هر دانشجویی در پروفایل خود می تواند به آن دسترسی داشته باشد. البته این فرم بصورت آنلاین تکمیل می شود. اما با توجه به حساس بودن آن، به دانشجویان توصیه می شود که از آن پرینت گرفته و با راهنمایی های استاد راهنمای خود ان را تکمیل نمایند.
یک پروپوزال دارای بخش های مختلفی می باشد که بایستی دقیق و کامل نوشته شود تا در جلسه پژوهشی ایرادی بر آن وارد نشود تا مجبور شوید یک ماه دیگر منتظر جلسه بعدی دانشگاه بمانید که پروپوزال شما را بررسی نمایند. بخش هایی که در یک پروپوزال لازم است تا آنها را تکمیل نمایید شامل:

 • عنوان تحقیق
 • اطلاعات دانشجو ( نام و نام خانوادگی، کد دانشجویی، سال تولد و ...)
 • اطلاعات استاد راهنما
 • اطلاعات مشاور (در صورت داشتن)
 • نوع مطالعه
 • بیان مساله تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف اصلی و فرعی
 • فرضیات تحقیق
 • متغییرهای تحقیق
 • روش کار پیشنهادی
 • روش جمع آوری داده ها
 • روش های آماری برای تحلیل داده ها
 • بازه زمانی از زمان انتخاب موضوع تا روز دفاع
 • رفرنس ها
تصویر

یکی از مهم ترین بخش های یک پروپوزال، رفرنس های آن می باشد. بخش بیان مساله و پیشینه تحقیق بایستی با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از مطالعات مقالات مرتبط با موضوع نوشته شود. هر جمله و مطلبی که از مقالات دیگر نوشته شده است بایستی دارای رفرنس باشد. مطالب علمی زمانی دارای اعتبار و مورد قبول هستند که به منبع اصلی آنها ارجاع داده شود. جملات بدون رفرنس برای هیچ محقق و پژوهشگری قابل قبول نمی باشد. بنابراین هر مطلبی که از منبعی بر میدارید حتما رفرنس دقیق آن را در کنار آن یادداشت نمایید.طریقه رفرنس نویسی در پروپوزال چارچوب و استاندارد خاصی دارد که از قبل مشخص است و شما باید کاملا منطبق با آن پیش روید. هدف شما از نوشتن رفرنس‌ها و استنادات این است که خواننده مطالب بتواند به راحتی به منابع اصلی پژوهش شما دسترسی داشته باشد و علاوه بر تایید نتایج شما، نوع نوشته شما را از نظر کیفیت قضاوت کند. همچنین رفرنس نویسی به معنای قدردانی و تشکر از نویسنده مقاله‌ای که شما از نتایج آن استفاده کرده‌اید به حساب می‌آید.

روش های رفرنس نویسی در پروپوزال

سبک های مختلف رفرنس نویسی وجود دارد که بستگی به اصول نگارشی دانشگاه برای پایان نامه و دستورالعمل نگارش مجله برای مقاله دارد. بطور عمومی در پروپوزال سبک رفرنس نویسی از نوع APA می باشد. اگر سبک رفرنس نویسی پروپوزال  پایان نامه از سوی دانشگاه تعیین نشده باشد، بایستی به پایان نامه های سال های قبل دانشگاه مراجعه نمایید و از سبک آنها برای رفرنس های خود استفاده کنید. در ادامه انواع سبک های رفرنس نویسی را نام برده و تفاوت آنها را مطرح می کنیم.

 • رفرنس نویسی به روش شیکاگو  : این روش رفرنس نویسی تحت عنوان ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ نیز نامیده می شود که در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ شده و ﺑﯿﺸﺘﺮ در پایان نامه و مقالات حوزه ادﺑﯿﺎت، ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ استفاده می شود. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻨﺎد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درونﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ. این سبک رفرنس نویسی در داخل متن بصورت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه-ﺗﺎرﯾﺦ و در انتهای متن به ترتیب حروف الفبا می باشد.
 • رفرنس نویسی به روش APA : روش رفرنس نویسی aPA  يکی از مهم ترين روش هادر نظام استنادی است و در حوزه های علوم اجتماعی از آن استفاده میشود.
 • رفرنس نویسی به روش mLA : روش رفرنس‌نویسی MLA، روشی است که اغلب در رشته‌های علوم انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بصورت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه-ﺗﺎرﯾﺦ در داخل متن و به ترتیب حروف الفبا در انتهای متن نوشته می شود.
 • رفرنس نویسی به روش هاروارد : این سبک از رفرنس دهی نیز به صورت نام نویسنده - سال انتشار در داخل متن آورده می شود و در انتهای متن نیز به ترتیب حروف الفبا نوشته می شود.
 • رفرنس نویسی به روش ونکوور : ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. یعنی ترتیب رفرنس نویسی هم داخل متن و هم انتهای متن به ترتیب اعداد مشخص می شود.

نکات مهم طریقه رفرنس نویسی در پروپوزال

 • رفرنس نویسی پروپوزال حتما بایستی در جای مشخص خود آورده شود.
 • تمامی رفرنس های ذکر شده در انتهای متن، حتما در داخل بیان مساله و پیشینه تحقیق استفاده شده باشد.
 • اگر نمودار یا جدولی در داخل متن استفاده کرده اید، حتما آدرس دقیق منبع آن را در لیست رفرنس های خود ذکر نمایید.
 • در صورتی که در یک تحقیق قصد دارید به بیش از یک مقاله از نویسنده خاصی ارجاع دهید، رفرنس دهی به ترتیب حروف الفبا با توجه به سال انتشار مقاله انجام می‌گیرد.
 • در صورتی که نویسنده و سال انتشار دو مقاله مختلف، یکسان باشند رفرنس دهی به ترتیب حروف الفبا با توجه به نام مقاله انجام می‌گیرد.

نمونه‌  رفرنس دهی در پروپوزال به سبک های ذکر شده در بالا :

MLA : Bagheri, Raana, Zohreh Sanaat, and Nosratollah Zarghami. "Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line." Drug research 68.06 (2018): 335-343.

APA : Bagheri, R., Sanaat, Z., & Zarghami, N. (2018). Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line. Drug research, 68(06), 335-343.

Chicago : Bagheri, Raana, Zohreh Sanaat, and Nosratollah Zarghami. "Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line." Drug research 68, no. 06 (2018): 335-343.

Harvard : Bagheri, R., Sanaat, Z. and Zarghami, N., 2018. Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line. Drug research, 68(06), pp.335-343.

Vancouver : Bagheri R, Sanaat Z, Zarghami N. Synergistic Effect of Free and Nano-encapsulated Chrysin-Curcumin on Inhibition of hTERT Gene Expression in SW480 Colorectal Cancer Cell Line. Drug research. 2018 Jun;68(06):335-43.

امتیازدهی

اخبار

مشاهده همه ...