همکاران بین المللی

Afghanistan
Afghanistan
Al-Beroni University
بیشتر وبسایت
Russia
university photo
Astrakhan State University
بیشتر وبسایت
Kazakhstan
university photo
Atyrau State University
بیشتر وبسایت
Cyprus
university photo
Cyprus International University
بیشتر وبسایت
Germany
university photo
Duisburg Essen university
بیشتر وبسایت
Germany
university photo
Fachhochschule des Mittelstands
بیشتر وبسایت
China
university photo
Guangzhou University
بیشتر وبسایت
Kyrgyzstan
university photo
Kyrgyz-Russian Slavic University
بیشتر وبسایت
Poland
university photo
Opole University
بیشتر وبسایت
Romania
university photo
Politehnica University of Bucharest
بیشتر وبسایت
Iraq
university photo
Imam Kadhim College for Isalmic Science University
بیشتر وبسایت
Italy
university photo
The University of Camerino
بیشتر وبسایت
Iraq
university photo
Thi-Qar University
بیشتر وبسایت
Italy
university photo
Universita Politecnica delle Marche
بیشتر وبسایت
Italy
university photo
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
بیشتر وبسایت
Italy
university photo
Sapienza University of Rome
بیشتر وبسایت
Portugal
university photo
university de aveiro
بیشتر وبسایت
Malaysia
university photo
Universiti Putra Malaysia
بیشتر وبسایت
Iraq
university photo
University of Karbala
بیشتر وبسایت
Sweden
university photo
University of Borås
بیشتر وبسایت
Italy
university photo
University of Macerata
بیشتر وبسایت
Germany
university photo
University of Giessen
بیشتر وبسایت
France
university photo
University of Poitiers
بیشتر وبسایت
Armenia
university photo
Yerevan State University
بیشتر وبسایت
Russia
university photo
Volgograd State Technical University
بیشتر وبسایت
South Korea
university photo
Sungshin Women's University
بیشتر وبسایت

همکاران ملی

university photo
سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
بیشتر وبسایت
university photo
موسسه آموزش عالی مازیار
بیشتر وبسایت
university photo
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی
بیشتر وبسایت
university photo
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بیشتر وبسایت

نمونه تفاهمنامه دانشگاه

تفاهمنامه ای که در اختیار شما قرار می گیرد شکل و فضای کلی تفاهمنامه مورد استفاده جهت انعقاد قرارداد با ‏دانشگاههای خارجی را نشان میدهد اما بطور معمول لازم است مکاتبات گسترده ای با طرف مقابل جهت تنظیم ‏مفاد آن صورت گیرد تا نهایتا تفاهمنامه ای که مورد تایید و توافق طرفین باشد آماده امضا گردد.‏

Contract