در این صفحه شما با فعالیت های دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران آشنا می شوید

 

 

برنامه های آتی دفتر

1- نظرخواهی در مورد تعیین موازین و معیارهای دانشکده های مختلف دانشگاه جهت تعامل و عقد تفاهم نامه با دانشگاههای خارجی از طریق پرسشنامه.

2- تهیه International Students prospectusیا کاتالوگ الکترونیک برای دانشجویان غیر ایرانی.

3- برگزاری کنفرانس های مبتنی بر اینترنت یا webinarبا کمک مرکز ایرانی Knowledge Diffusion Network(وابسته به وزارت علوم) و بنیاد ملی نخبگان.

http://knowdiff.net

http://bmn.ir

4- دعوت از رایزن علمی فرهنگی و سفیر سفارت تاجیکستان در ایران جهت دیدار از دانشگاه مازندران.

5- دعوت از رایزن علمی فرهنگی و سفیر سفارت عراق در ایران جهت دیدار از دانشگاه مازندران (مکاتبات لازم صورت پذیرفته و بایستی برای زمان به توافق برسیم).

6- دعوت از رایزن علمی فرهنگی و سفیر سفارت اقلیم کردستان در ایران جهت دیدار از دانشگاه مازندران (مکاتبات لازم صورت پذیرفته و بایستی برای زمان به توافق برسیم).

7- انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه دورتموند Dortmundکشور آلمان

8- انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه میلان Milanکشور ایتالیا

9- انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه رم Romeکشور ایتالیا

10- انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه یو.پی.ام UPMکشور مالزی

11- انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه سئول Seoulکشور کره جنوبی

12- - انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه استراسبورگ  Strasburg کشور فرانسه