فعالیت های آتی دفتر

 1. نظرخواهی در مورد تعیین موازین و معیارهای دانشکده های مختلف دانشگاه جهت تعامل و عقد تفاهم نامه با دانشگاههای خارجی از طریق پرسشنامه.
 2. تهیه International Students prospectusیا کاتالوگ الکترونیک برای دانشجویان غیر ایرانی.
 3. برگزاری کنفرانس های مبتنی بر اینترنت یا webinarبا کمک مرکز ایرانی Knowledge Diffusion Network(وابسته به وزارت علوم) و بنیاد ملی نخبگان.
 4. http://knowdiff.net
 5. http://bmn.ir
 6. دعوت از رایزن علمی فرهنگی و سفیر سفارت تاجیکستان در ایران جهت دیدار از دانشگاه مازندران.
 7. دعوت از رایزن علمی فرهنگی و سفیر سفارت عراق در ایران جهت دیدار از دانشگاه مازندران ‏‏(مکاتبات لازم صورت پذیرفته و بایستی برای زمان به توافق برسیم).
 8. دعوت از رایزن علمی فرهنگی و سفیر سفارت اقلیم کردستان در ایران جهت دیدار از دانشگاه مازندران (مکاتبات لازم صورت پذیرفته و بایستی برای زمان به توافق برسیم).
 9. انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه دورتموند Dortmundکشور آلمان
 10. انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه میلان Milanکشور ایتالیا
 11. انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه رم Romeکشور ایتالیا
 12. انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه یو.پی.ام UPMکشور مالزی
 13. انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه سئول Seoulکشور کره جنوبی
 14. انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه استراسبورگ Strasburg کشور فرانسه