سال 2019

لیست فعالیت های دفتر همکاریهای علمی و بین المللی در سال 2019

  • نشست با نماینده مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)
  • تدارک و مدیریت مراسم گشایش موسسه کنفوسیوس چین در دانشگاه مازندران
    1398/02/16
  • اعزام دانشجویان و اساتید به دانشگاه اپوله لهستان از طریق برنامه ارسمس پلاس