لیست فعالیت های دفتر بین الملل در سال 2019

 

  • نشست با نماینده مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)

  • حضور نماینده موسسه کنفوسیوس چین در دانشگاه مازندران جهت کمک به راه اندازی موسسه اموزش زبان چینی کنفوسیوس CI

  • دیدار دکتر استانکومیر نیچیا، استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اپوله لهستان با اعضای دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران

  • تدارک و مدیریت مراسم گشایش موسسه کنفوسیوس چین در دانشگاه مازندران

  • برگزاری نشست بین دفتر های بین الملل دانشگاه های مازندران و نوشیروانی

  • برگزاری نخستین کلاس های موسسه کنفوسیوس در دانشگاه مازندران

  • دیدار نمایندگان دانشگاه کنستانتین اسلواکی با ریاست دانشگاه مازندران

  • ...

  •