سال 2017

لیست فعالیت های دفتر همکاریهای علمی و بین الملل در سال 2017

  • کارگاه ارزیابی جامع آب های ایران (خلیج فارس و دریای خزر و ...) در قرن 21 از منظر ژئوفیزیک، اقیانوس شناسی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی در دانشگاه مازندران با همکاری دانشگاه هامبورگ برگزار شد.

  • انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه مازندران با دانشگاه البیرونی افغانستان

  • شروع ثبت نام در انستیتو آموزش زبان چینی کنفوسیوس دانشگاه گوانگجو در پردیس دانشگاه مازندران

  • کارگاه های آموزشی بین المللی انتقال تجربه در حوزه های نظام کنترل توسعه شهری و نظام حمل و نقل شهری و منطقه ای

  • سخنرانی آقای فرانس اشتوکل رئیس مرکز DAADدر ایران ، در دانشگاه مازندران

  • نشست ریاست دانشگاه مازندران با رییس و معاونین دانشگاه ذی قار عراق

  • برگزاری کارگاه بین المللی دو روزه انتقال تجربه در حوزه های نظام کنترل توسعه شهری و نظام حمل و نقل شهری و منطقه ای در دانشگاه مازندران

  • نشست ریاست محترم دانشگاه با هیاتی از دانشگاه قزاقستان متشکل از قائم مقام ریاست دانشگاه و معاونین آن دانشگاه

  • نشست شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بازاریابی برای جذب دانشجویان خارجی