٠٩:٣٧ | دوشنبه ٢ تير ١٣٩٩

گروه خبر: اخبار, افتخارات و دستاورد ها

کد خبر: ٢٥٩٣٢

بازدید: 85

در آستانه پنجاه سالگی؛

تدوین کتاب‌های معرفی دانشگاه مازندران و مفاخر آن

کتاب‌های معرفی دانشگاه مازندران و مفاخر آن به مناسبت پنجاه سالگی دانشگاه مازندران تدوین می‌شود.

رییس دانشگاه مازندران با اشاره به پیشینه پنجاه ساله دانشگاه مازندران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین مرکز آموزش عالی استان گفت: همزمان با برگزاری جشن پنجاه سالگی این دانشگاه شهریور امسال؛ با ایجاد یادمان، نقش جامعه محورانه این دانشگاه به ویژه در توسعه فناورانه، زیست بوم و همچنین مسائل زیستی و گردشگری بیش از پیش معرفی می‌شود.

پروفسور نوذری تقدیر از نخبگان و نقش آفرینان دانشگاه مازندران، بازنگری نقش دانشگاه به عنوان محور اصلی آموزش عالی و همچنین نگاه نقادانه به مجموعه فعالیت‌های آن برای شناسایی مسیر پیشرفت را از مهمترین برنامه‌های این دانشگاه در آستانه پنجاه سالگی برشمرد.