ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.سخنی درباره پیام رئیس جمهور جدید قزاقستان جناب آقای قاسم ژومارت توکایف - سپتامبر 2019 " گفتمان سازنده عمومی؛ پایه ثبات و پیشرفت "

٠٨:٣٣ | جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
گروه خبری: تب دوم, اخبار
شماره خبر: ٢٤١٢٧
تعداد بازدید: 370

سخنی درباره پیام رئیس جمهور جدید قزاقستان جناب آقای قاسم ژومارت توکایف - سپتامبر 2019 " گفتمان سازنده عمومی؛ پایه ثبات و پیشرفت "

 به نظر می رسد رئیس جمهور جدید قزاقستان جناب آقای " قاسم ژومارت توکایف " در پیام خود در سپتامبر 2019، اهداف اصلاح گرایانه و رو به رشد با منطقی قابل پذیرش را در پیش گرفته است. تفاوت چشم گیری که میان پیام رئیس جمهور جدید با رئیس جمهور پیشین به چشم می خورد، تاکید بر اصلاح قوانین مربوط به آزادی و حقوق مدنی و اقتصاد مردم محور و رفاه اجتماعی فراگیر در راستای دمکراسی جامعه قزاق است. این اقدام ها با عصر تغییرات عمیق و پرشتاب جهان امروز در زمینه های فناوری، اقتصادی و اجتماعی، آهنگی متوازن و هارمونی هماهنگی دارند. بدیهی است که همه این حرکت های رو به جلو مدیون آرامش نسبی، مزیت نسبی و امنیت نسبی در مدیریت کشور و همسوئی با مردم است.
 
مردم قزاقستان با تاریخی دیرین و تمدنی ممتاز، تجربه های موفق سیاسی و اقتصادی و نیز نعمت های بزرگ الهی که در اختیار دارند، شایسته جهش منطقی و گام به گام به سمت شکوفائی در سطح منطقه و جهان می باشند. قزاقستان از جمله کشورهای نادری در جهان است که به نسبت دارا بودن وسعت پهناور منابع زیر زمینی، رو زمینی، آب و خاک مطلوب و فراوان و دریا، در صورت مدیریت علمی و رو به جلو، آینده مردمانش را برای دستیابی به سعادت و زندگی شایسته، تضمین خواهد کرد.
 
با بررسی دقیق پیام رئیس جمهور محترم، این گونه برداشت می کنم که ایشان اهداف و برنامه های خود را در سه حوزه مهم: 1- سیاست 2- اقتصاد 3- علم، فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح کردند. با توجه به تلاش های صورت گرفته در دولت پیشین در طی سال های گذشته، برخی از برنامه های مطرح شده، ادامه رویکرد ها و طرح های توسعه پیشین است و همچون واگن های قطاری می مانند که متصل به هم به سوی جلو حرکت می کنند. برخی از برنامه ها نیز گویا نفس تازه ای به مسیر توسعه و پیشرفت قزاقستان بخشیده اند و بی تردید بر سرعت رشد آن در کوتاه و بلند مدت خواهد افزود.
 
نظر به شناختی که سال ها است از حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رفاه اجتماعی قزاقستان دارم، لازم می دانم ابتدا به قوت های اهداف مطرح شده در پیام رئیس جمهور محترم بپردازم و سپس ضعف هایی که هنوز جای بررسی و تصمیم سازی بیشتری دارند را تشریح کنم.
 
قوت ها:
2-1- سیاست:
 
به نظر می رسد در پیام مذکور گام های جدی و بسیار مفیدی در راستای برقراری دمکراسی و حقوق و آزادی و امنیت مدنی برداشته شد: 
 
اصلاح و تکمیل قوانین به نفع دموکراسی 
مقررات توسعه جامعه مدنی تا سال 2025 
تضمین حق و امنیت شهروندان 
این برنامه ها می توانند قزاقستان را به محور و الگوی دموکراسی منطقه آسیای میانه تبدیل کنند و چه بسا کشورهای این حوزه جغرافیایی با الگوبرداری از این سیاست دولت و ملت قزاقستان، بتوانند به دموکراسی بیشتری در مسیر توسعه خود دست یابند.
 
 
2-1- اقتصاد:
 
دولت قزاقستان در جهت برقراری ثبات اقتصادی در سطح ملی و بین المللی (منطقه و جهان) چهار گام مهم برداشته است:
 
تلاش برای فساد ناپذیری دولت با اعلام ممنوعیت تآسیس شرکت های شبه دولتی.
 تلاش برای افزایش بازدهی نیروی کار
کاهش شرکت های دولتی و کنترل آنها از سوی دولت
تقویت کشاورزی توسعه یافته
دولت قزاقستان با بررسی دقیق زیر شاخه ها و زیرساخت های اقتصاد خود و دیگر کشورهای منطقه مسیرهای نا آرام، کند و ضعیف، چالش دار، فساد پذیر و ضد توسعه را کشف کرده و سپس برای درمان آنها راهکارهای خوبی ارائه کرده است. هر کدام از اهداف اقتصادی یاد شده دولت می توانند قزاقستان را به سوی اقتصادی پر بازده، خودکفا و پاک هدایت کند.
 
3-1- علم، فرهنگ و رفاه اجتماعی:
 
قزاقستان در جهت رسیدن به آرمان های علمی، فرهنگی و رفاه اجتماعی سال ها است که برنامه های مختلفی را به اجرا در می آورد تا با نارسائی ها و کمبودهای این حوزه مقابله کند و خود را به استاندارد های جهانی نزدیک کند. دولت کنونی نیز در برنامه های خود نگاه ویژه ای به این حوزه دارد که هشت مورد آن بسیار کارگشا خواهد بود.
 
بهبود کیفیت آموزشی و درآمد معلمان
تقویت نهاد خانواده
حفظ و تقویت حقوق کودکان
حفظ و تقویت حقوق معلولان و افراد دارای نیازهای ویژه
توجه به ورزش دسته جمعی
تقویت مسکن شهری
تقویت شهرنشینی مدیریت شده
کیفیت سلامت عمومی
بی تردید هر کدام از اهداف علمی، فرهنگی و رفاه اجتماعی یاد شده، هزینه ها و بودجه های زیادی را نیازمند است، اما در صورت اقدام موفق، آسایش فرهنگی و اجتماعی، ثبات تمدنی و در نهایت امید به زندگی قزاق را افزایش خواهد داد. قزاقستان با داشتن اقوام متعدد، جغرافیا و آب و هوای متنوع و سرزمین پهناور، میراث دار سبک زندگی گوناگونی در فرهنگ خود است که در نوع خود جذابیت های بسیار جالبی دارد. برای حفظ و سامان دهی چنین وضعیت ممتاز فرهنگی اتخاذ تصمیمات خاص و راهگشا چون اهداف مذکور از سوی دولت بسیار موثر خواهد بود.
 
2- ضعف ها:
 
در کنار موفقیت های چشم گیری دولت پیشین و نیز نفس تازه و آرزوهای متعدد و اصلاح گرانه دولت کنونی که در پیام اخیر رئیس جمهور محترم به چشم می خورد، هنوز در کشور قزاقستان ضعف هایی در سه حوزه ی: 1- سیاست، 2- اقتصاد 3- علم، فرهنگ و رفاه اجتماعی به چشم می خورد و برطرف کردن گام به گام آنها می تواند بر سرعت قطار رشد ملت متمدن قزاق بیافزاید که در زیر فقط بدان ها اشاره می کنم:
 
 
1-2- سیاست:
 
ناکافی بودن آزادی و فعالیت های احزاب سیاسی
ضعف در سیاست های حمایتی و فعالیت های اجتماعی و مدنی
ضعف در آزادی مطبوعات و رسانه های جمعی
 
2-2- اقتصاد:
 
ضعف در جذب و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی
ضعف در جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
تناسب نداشتن حقوق و دستمزد جمعیت غالب مردم با اقتصاد گران قزاقستان
نارسائی در برنامه های اجرائی در راستای عدالت اقتصادی
 
 
3-2- علم، فرهنگ و رفاه اجتماعی:
 
ضعف در توسعه کیفی آموزش عالی
تناسب نداشتن برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی با توسعه آموزش عالی 
کم توجهی به آمایش سرزمین در توسعه آموزش عالی
ضعف در برنامه توسعه سلامت عمومی
ضعف در قوانین و مقررات و کیفیت حمایت های بیمه سلامت و درمان
پرهزینه بودن بخش سلامت و درمان
ناتوانی در حمایت مالی و پشتیبانی درمانی از بیماران بیماری های خاص و بدون درمان.
ضعف برنامه دولت در تقویت مسکن روستایی
کم توجهی به مدیریت شهری شهرهای کم جمعیت و یا کوچک
کم توجهی دولت به خدمات عمومی شهری و روستایی
ضعف در مدیریت گردشگری و رفاه عمومی
پیام رئیس جمهور محترم، به مردم قزاقستان فرصتی تازه می دهد تا با درک شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بین الملل امروز، ضمن شناخت و باور توانمندی های ملی و منطقه ای خود و نیز رویکرد دمکراتیک تازه نفس، گام های بزرگ تری در مسیر رشد و توسعه بردارند و به کشوری پیشتاز در سیاست، اقتصاد و فرهنگ در منطقه تبدیل گردند. 
 
در طول دو دهه اخیر تدبیر های سیاسی و اقتصادی قزاقستان بر مبنای برقراری تعادل و تعامل سیاسی و اقتصادی و حفظ ثبات آن در منطقه بوده است. هر گاه اختلافات، چالش ها و گره های به وجود آمده از سوی قدرت های بزرگ در منطقه، موتور حرکت و توسعه را در گذرگاه های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه (به ویژه ایران، آسیای مرکزی و قفقاز) کند و ضعیف کرده بود، این سیاست تعاملی، میانه رو و با هدف حفظ ثبات منطقه از سوی قزاقستان بود که آتش این اختلافات را خاموش و کم حرارت کرده بود. به نظر می رسد این سیاست در مسیر توسعه دولت جدید قزاقستان پررنگ تر از گذشته باشد و با تقویت دمکراسی و وحدت ملی، قزاقستان به جایگاه واقعی "سیاست لبخند" در میان مردم خود و ملت های آسیای میانه و کشورهای حوزه دریای کاسپین دست یابد و در این راستا گام های توسعه و پایه های ثبات و پیشرفت در سایه "گفتمان سازنده عمومی" با محوریت دمکراسی بیش از پیش محقق خواهد شد.
 
برای رئیس جمهور محترم و تازه نفس و مردم متمدن قزاقستان آرزوی موفقیت و پیشرفت فراوان دارم.
 
 
 
 
 با احترام
دکتر مصطفی رستمی
دانشگاه مازندران - ایران
 یکم نوامبر 2019
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: