چاپ        ارسال به دوست

دومین سال فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه مازندران در گوانگجوی چین

به گزارش دفتر امور بینالملل دانشگاه مازندران، مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه مازندران در گوانگجوی چین در حالی دومین سال فعالیت خود را در دانشگاه گوانگجو آغاز کرده است که تعداد زبان آموزان چینی این مرکز نسبت به سال گذشته افزایش صددرصدی را نشان میدهد.
استاد اعزامی دانشگاه مازندران در گفتوگو با دفتر امور بینالملل دانشگاه مازندران گفت: سومین نیمسال آموزش زبان فارسی که در سیزدهم شهریور ماه سال جاری، چهارم سپتامبر ۲۰۱۷، آغاز شده بود با استقبال چشمگیر زبان آموزان چینی روبهرو شد، بهگونهای که تعداد این زبان آموزان از حدود پنجاه نفر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۲۰۱۷ـ۲۰۱۶ به بیش از صد نفر در نیمسال اول ۲۰۱۷ـ۲۰۱٨ افزایش یافته است.
«رضانژاد» همچنین در خصوص کمیت و کیفیت این کلاسها خاطرنشان کرد: 
کلاسهای مرکز زبان فارسی دانشگاه مازندران به طور کلی به دو گروه رسمی و فوق برنامه تقسیم میشود که در گروه اول و در زمان انتخاب واحد، «زبان فارسی» بهعنوان یک واحد درسی برای دانشجویان چینی رشتههای زبانهای خارجی ارائه میشود و آنها میتوانند زبان فارسی را بهعنوان زبان دوم یا سوم خود انتخاب کنند.
گروه دوم به دانشجویان دیگر رشتهها که به یادگیری زبان فارسی علاقمند هستند اختصاص دارد.
وی همچنین افزود: کلاسهای مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه گوانگجو، در چهار روز هفته برگزار میشود و سیاستهای کلی این مرکز برای دو گروه یادشده متفاوت است، آموزش برای گروه اول، که زبان فارسی را بهعنوان واحد درسی انتخاب کردهاند، بهصورت آکادمیک و رسمی است، اما برای گروه دوم زبان محاوره و غیر رسمی در اولویت قرار دارد.
 
این استاد زبان فارسی با اشاره به این موضوع که در درازنای تاریخ، زبان و فرهنگ هیچگاه از یکدیگر جدا نبوده و هردو در یک بستر رشد یافته و بالیدهاند، معرفی فرهنگ و تاریخ غنی ایران را از دیگر اهداف مهم مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان چینی، که خود دارای فرهنگ و تمدنی کهن هستند، دانست و اضافه کرد: با توجه به شرایط امروز جهان، مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه مازندران و استادان اعزامی این مرکز به نقاط مختلف جهان، معرفی فرهنگ و تمدن بزرگ ایران و انتقال پیام صلح و دوستی مردم ایران به سایر ملتها را از رسالتهای مهم خود میدانند. 
رضانژاد همچنین اظهار داشت: دانشجویان چینی در دوره طول دوره آموزشی ضمن یادگیری زبان شیرین فارسی، با آداب و رسوم کهن ایرانی، تاریخ پرفراز و نشیب و همچنین جغرافیای ایران، هنرها و نیز غذاهای ایرانی آشنا میشوند که این موضوع را نیز میتوان یکی از دلایل اقبال هرچه بیشتر آنها به آموختن زبان فارسی دانست.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت زبان در تبادل فرهنگها و نزدیکی ملتها و با توجه به رایزنیهای انجام گرفته، افتتاح رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گوانگجو را از اهداف آتی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه مازندران عنوان و ابراز امیدواری کرد که این امر در آیندهای نزدیک تحقق یابد.


٢١:٣٦ - 1396/12/04    /    شماره : ١٦٢٣٢    /    تعداد نمایش : ٤٦٨