چاپ        ارسال به دوست

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بازاریابی برای جذب دانشجویان خارجی


   به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر محمود عزیزی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران با اعلام این خبر که یکی از کارکنان دانشگاه مازندران، موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به بررسی موضوع دانشجویان خارجی با عنوان "شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بازاریابی برای جذب دانشجویان خارجی" اختصاص داده است، گفت: سید میثم قهاری از کارکنان دانشگاه مازندران با انتخاب این موضوع به ارتباط حضور دانشجویان خارجی در ایران با مقوله بازاریابی پرداخته و در چکیده این پایان نامه با اشاره به این موضوع که جذب دانشجویان خارجی از جمله مسایل مهم در زمینه بازاریابی در حوزه آموزش عالی می باشد، به ارایه سازوکارهای بازاریابی برای انجام این امر نیز به عنوان یکی از مباحث حائز اهمیت در این زمینه اشاره میکند.


  
   دکتر عزیزی اضافه کرد: نویسنده هدف از این پژوهش را شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بازاریابی در خصوص جذب دانشجویان خارجی به دانشگاه مازندران بیان نموده و می گوید: در مرحله کیفی ضمن انجام مصاحبه های نیم ساختار یافته با خبرگان مربوطه در دانشگاه مازندران اقدام به شناسایی راهکارهای بازاریابی بین الملل برای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه مازندران می گردد. در این مرحله از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز جهت شناسایی راهکارها و تدوین الگوی راهکارهای بازاریابی بین الملل  برای جذب دانشجویان خارجی می گردد. آنگاه در مرحله کمی با استفاده از روش BWM این راهکار ها اولویت بندی می گردد.

   مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: نویسنده این پایان نامه با اشاره به اینکه بعد از مراحل فوق و با استفاده از نظر خبرگان در زمینه جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه مازندران، سازوکارهای چگونگی جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار می گیرد، اذعان می دارد که در نهایت با استفاده از روش BWM مطلوب ترین و کم اهمیت ترین ساز وکارها با توجه به نظر خبرگان با استفاده از نرم افزار Excel و همچنین LINDO به هریک از شاخص ها وزن داده شد و رتبه بندی انجام می شود.

   لازم به یادآوری است که این پایان نامه به همت سیدمیثم قهاری و با همکاری آقایان دکتر میثم شیرخدایی و دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی 2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به ترتیب به عنوان استاد راهنما و مشاور تهیه و تنظیم گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه مازندران
امور رسانه های گروهی


١١:٥١ - 1396/08/16    /    شماره : ١٥٢٩٠    /    تعداد نمایش : ٩١٩