دوره HSK1 برای سال تحصیلی 1399-1400 در انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

دوره HSK1 برای سال تحصیلی 1399-1400 در انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

نی هائو! 你好!به دوره HSK 1 (اولین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

بیشتر بخوانید
540 بازدید 1399/06/28


دوره HSK2 برای سال تحصیلی 1399-1400 در انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

دوره HSK2 برای سال تحصیلی 1399-1400 در انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

نی هائو! 你好!به دوره HSK2(دومین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

بیشتر بخوانید
132 بازدید 1399/06/29


دوره HSK3 برای سال تحصیلی 1399-1400 در انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

دوره HSK3 برای سال تحصیلی 1399-1400 در انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

نی هائو! 你好!به دوره HSK3 (سومین سطح از آموزش زبان چینی استاندارد) خوش آمدید! انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران مفتخر است که نیمسالی دیگر در خدمت علاقمندان به یادگیری زبان چینی باشد. در ادامه مشخصات این دوره را مطالعه خواهید نمود.

بیشتر بخوانید
92 بازدید 1399/06/29


اخبار

مشاهده همه ...