آقای شینیو شو

نام و نام خانوادگی:
آقای شینیو شو

سمت:
مدیر چینی انستیتو کنفوسیوس

گروه:
انستیتو کنفوسیوس ,

مسئولیت ها:
_

تلفن ایمیل اطلاعات بیشتر

مسئولیت اداره انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران بر ععده ی آقای ژینیو ژو مدیر چینی، و دکتر محمود عزیزی مدیر ایرانی انیستیتو می باشد که با همکاری یکدیگر و ایجاد ارتباطات موثر میان دو کشور ایران و چین، راه پیشرفت انستیتو کنفوسیوس را هموار می کنند. آقای نینگ ژانگ نیز مدرس متخصص زبان چینی انیستو کنفوسیوس هستند که با تجربه های فراوانی که در یادگیری زبان دارند، یادگیری زبان چینی را برای علاقمندان آسان می سازند.


بازگشت

اخبار

مشاهده همه ...