دانشکده صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری


دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

گروه باستان شناسی

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

باستان شناسی

 

 

گروه علوم اجتماعی

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

مردم شناسی

 

 

گروه هنرهای صناعی

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

نساجی سنتی

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر حمیدرضا مشایخی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده:
شماره تماس: 52324870-011
نمابر: 52324858-011
نشانی دانشکده: نوشهر- بلوار شهید کریمی - خیابان شهید عمران بخشی - مقابل جهاد کشاورزی نوشهر - کد پستی : 4511646867