ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر حمیدرضا مشایخی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: --

مسئول دفتر رییس دانشکده:

شماره تماس: +98113-532-4870

نمابر: +989113-532-5858

نوشهر- بلوار شهید کریمی - خیابان شهید عمران بخشی - مقابل جهاد کشاورزی نوشهر - کد پستی : 4511646867

گروه باستان شناسی

مدیر گروه: --
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
باستان شناسی    

گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه: --
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مردم شناسی    

گروه هنرهای صناعی

مدیر گروه: --
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
نساجی سنتی