ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر یحیی طالبی رستمی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: talebi@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده: خانم مریم حمیدی

شماره تماس: +98113-530-2430

نمابر: +989113-530-2600

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی

مدیر گروه: دکتر علی اصغر طالبی
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
ریاضیات و کاربردها    
ریاضی محض - آنالیز  
ریاضی محض - هندسه  
ریاضی محض - جبر  
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی  
ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات  

گروه آمار

مدیر گروه: دکتر مهران نقی زاده
تلفن: +98911-214-9640
ایمیل: m.naghizadeh@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
آمار و کاربردها

گروه علوم کامپیوتر

مدیر گروه: دكتر رضا ندیمی
تلفن: +98113-530-2461
ایمیل: nadimi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم کامپیوتر    
علوم کامپیوتر (محاسبات علمی)