ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: آقای دکتر حمید ابهری

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: --

مسئول دفتر رییس دانشکده: آقای رضا ضیائی

شماره تماس: +98113-530-2101

نمابر: +989113-530-2102

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه حقوق

مدیر گروه: دکتر فرهاد الله وردی میگونی
تلفن: +98912-332-3306
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
حقوق
حقوق عمومی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل

گروه حقوق خصوصی

مدیر گروه: دکتر سام محمدی
تلفن: +98911-111-9556
ایمیل: sammhmd@yahoo.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
حقوق خصوصی

گروه علوم سیاسی

مدیر گروه: دکتر حسین رفیع
تلفن: +98113-530-2105
ایمیل: h.rafie@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم سیاسی
روابط بین الملل
اندیشه سیاسی در اسلام