دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی

مدیر گروه: دکتر علیرضا صفرزاد

تلفن: 35302253-011              ایمیل: a.safarzade@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

علوم ورزشی

 

 

3.

فیزیولوژی ورزشی - کاربردی

 

 

4.

فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

 

 

5.

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی

 

 

6.

فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق تنفس

 

 

7.

فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 

 

8.

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی

 

 

9.

بیومکانیک ورزشی

 

 

گروه مدیریت ورزشی و عمومی

مدیر گروه: دکتر سعید تابش

تلفن: 09131094129            ایمیل:  saeid_tabesh@yahoo.com

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

10.

مدیریت اوقات فراغت

 

 

11.

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

 

 

12.

مدیریت راهبردی

 

 

13.

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 

 

14.

مدیریت بازاریابی ورزشی

 

 

15.

مدیریت بازاریابی و امور رسانه ای ورزشی

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر رزیتا فتحی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده:
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای عسگری سهرابی
شماره تماس: 35302201-011
نمابر: 35302201-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی