ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر حبیب الله حلیمی جلودار

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: jloudar@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده: آقای غلامحسین مشهدی

شماره تماس: +98113-530-2608, +98113-530-2609

نمابر: +989113-530-2600

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه: دکتر محمّد اسماعیل قاسمی طوسی
تلفن: +98911-156-0296
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مدرسی معارف اسلامی – مبانی نظری اسلام    
مدرسی معارف اسلامی – آشنایی با منابع اسلامی    

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه: دکتر محمد محسنی دهکلانی
تلفن: +98113-530-2630
ایمیل: mrtabari57@gmail.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
فقه و مبانی حقوق اسلامی

گروه علوم قرآنی و حدیث

مدیر گروه: دکتر محمد شریفی
تلفن: +98113-530-2608
ایمیل: m.sharifi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم قرآنی و حدیث

گروه فلسفه و کلام اسلامی

مدیر گروه: دکتر محمود دیانی
تلفن: +98911-153-4211
ایمیل: mahmooddayyani@yahoo.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
فلسفه اسلامی    
کلام اسلامی    
فلسفه و کلام اسلامی