دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: حسین حسن پور آلاشتی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: alashtya@yahoo.com

مسئول دفتر رئیس دانشکده: خانم مریم محمدپور

شماره تماس: +98113-530-2601

نمابر: +98113-530-2602

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه: دکتر غریب رضا غلامحسین زاده
تلفن: +98113-530-2000
ایمیل: a_gholamhosseinzadr@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه: دکترفرزاد بالو
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات عرفانی

گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه: دکتر رحمت اله معمار
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
پژوهشگری علوم اجتماعی
مردم شناسی
جامعه شناسی
مطالعات جوانان
بررسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه شناسی فرهنگی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر گروه: دکتر ید الله یوسفی
تلفن: +98911-100-2343
ایمیل: a.nikpour@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مخاطرات محیطی – طبیعی و انسانی
اکوتورسیم

گروه مدیریت جهانگردی

مدیر گروه: دکتر نازنین تبریزی
تلفن: +98113-530-2576
ایمیل: m.ramezanzadeh@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
گردشگری
برنامه ریزی توسعه جهانگردی
بازاریابی جهانگردی

گروه مترجمی زبان روسی

مدیر گروه: دکتر پیمان گلستان
تلفن: +98911-138-5034
ایمیل: m.motamednia@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مترجمی زبان روسی

گروه زبان و ادبیات عربی

مدیر گروه: دکتر حسین یوسفی
تلفن: +98912-665-9342
ایمیل: h.goudarzi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیات عرب

گروه تاریخ

مدیر گروه: دکتر رضا شجری
تلفن: +98911-128-9329
ایمیل: r.shajari@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
تاریخ
تاریخ اسلام

گروه علوم تربیتی

مدیر گروه: دکتر حجت صفار حیدری
تلفن:
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم تربیتی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
برنامه ریزی آموزشی
آموزش عالی (برنامه‌ریزی توسعه)
برنامه ریزی درسی

گروه روانشناسی

مدیر گروه: دکتر حبیب اله نادری
تلفن: +98911-898-3286
ایمیل: h.naderi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
روان شناسی
روان شناسی تربیتی

اخبار

مشاهده همه ...